Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kokią mokslo

įstaigą baigė ir kada

Kvalifikacinė

kategorija

Dėstomi dalykai, klasė

1

Alina Bagdonienė

Marijampolės pedago-

ginė muzikos mokykla, 1991,

Marijampolės kolegija, 2008

Vyr. mokytoja

anglų – rusų k.

Anglų k.

2-10 kl.,

rusų k. 6-10 kl.

2

Renata Bubinienė

Marijampolės kolegija, 2009,

VPU, 2010

Vyr. socialinė

pedagogė

Nef. švietimas

1-10 kl.,

profes. karj. planav. 9,10 kl.

3

Justinas Deveikis

VPU

Vyr. mokytojas

Informacinės

technologijos

Informacinės

technologijos

5,6,7,9,10 kl.,

nef. švietimas

5-10 kl.

4

Rita Eidukaitienė

VVPI,1984

Vyr. mokytoja

fizika

Fizika

7-10 kl.;

matematika 5-10 kl.

5

Mindaugas Guzavičius

VVPI, 2000

Vyr. mokytojas

istorija

Istorija 5-10;

pilietiškumo pagrindai 9-10 kl.;

nef. švietimas 5-10 kl.

6

Angelė Gudelevičiūtė

VVPI, 1983

Vyr. mokytoja

biologija

Chemija 8-10 kl.;

biologija 7-10 kl.

7

Vida Jankevičienė

VPU, 2005

Vyr. mokytoja

lietuvių k.

Lietuvių k.

5 – 10 kl.

8

Romualda Jankevičiūtė

VVPI, 1991,

ŠPU, 2001

III vadybinė

kvalifikacinė

kategorija;

 

9

Renata Kižienė

ŠU, 2005

 

Priešmokyklinis ugdymas

10

Dainius Kižys

Lietuvos kūno kultūros akademija,

2005

Vyr. mokytojas kūno kultūra

Kūno kultūra 5-10 kl.,

 nef.švietimas

5-10 kl.

11

Genė Lisauskienė

VPU, 1995

Vyr. mokytoja

pradinės kl.

Pradinėse

klasėse

12

Jurgita Murauskienė

Marijampolės kolegija, 2004,

ŠU, 2006

Vyr. mokytoja

pradinės kl.

Pradinėse

klasėse

13

Daiva Petrauskienė

Kauno religijų studijų kolegija, 2004

Vyr. mokytoja

tikyba

Tikyba 1 – 10 kl.,

nef. Švietimas

5-10 kl.

14

Vilija Rentelienė

Kapsuko pedagoginė

mokykla, 1984,

Marijampolės kolegija, 2005

III vadybinė

kvalifikacinė

kategorija,

vyr. mokytoja choreografija,

etika, žmogaus sauga

Etika 5-10 kl.,

žmogaus sauga 5,8,10 kl.,

nef. švietimas

1 – 10 kl.

15

Alvydas Ryckis

VVPI, 1993

Geografijos mokytojas

metodininkas

Gamta ir žmogus 5-6 kl.;

geografija 6-10 kl.;

16

Sigutė Valentaitė  Rugienė

Vilniaus konservatorija, 1994,

VPU, 2005

Muzikos mokytoja metodininkė

Muzika

5 – 10 kl.,

17

Zenona Valentienė

Vilniaus aukštesnioji ped. m-la, 2001,

Marijampolės kolegija, 2010

Vyr. mokytoja dailė ir technologijos

Dailė, technologijos 5 – 10 kl.,

nef. švietimas 5-10 kl.

 

Pamokų laikas

1) 08:30 - 09:15

2) 09:25 - 10:10

3) 10:20 - 11:05

Ilgoji pertrauka 0-4 kl. mokiniams

4) 11:25 - 12:10

Ilgoji pertrauka 5-10 kl. mokiniams

5) 12:30 - 13:15

6) 13:20 - 14:05

7) 14:10 - 14:55

 

© 2021 Liubavo Juozo Montvilos mokykla. Visos teisės saugomos.