Vasaros poilsio programa „Kelionių vasara“

Rugpjūčio 17 - 21 dienomis buvo vykdoma mokinių vasaros poilsio programa „Kelionių vasara“, kurios tikslas – organizuoti edukacines išvykas, keliones, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui.

 Programoje dalyvavo  septyniolika Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos 5 – 10 klasių mokinių. Programą parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Rentelienė. Programoje numatytas veiklas padėjo vykdyti socialinė pedagogė Renata Bubinienė, mokytojai – Vida Jankevičienė, Asta Gudelevičienė, Alvyda Ryckis, Zenona Valentienė, vairuotojas Kazimieras Karasevičius.

  • 1
  • 13
  • 14
  • 19
  • 21
  • 22

Pamokų laikas

1) 08:30 - 09:15

2) 09:25 - 10:10

3) 10:20 - 11:05

Ilgoji pertrauka 0-4 kl. mokiniams

4) 11:25 - 12:10

Ilgoji pertrauka 5-10 kl. mokiniams

5) 12:30 - 13:15

6) 13:20 - 14:05

7) 14:10 - 14:55

 

© 2021 Liubavo Juozo Montvilos mokykla. Visos teisės saugomos.