2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

          Jungtinėje grupėje ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu iki  gegužės 29 d.

PRADINIS UGDYMAS

          1-4 klasėms ugdymo proceso pabaiga birželio 4 d.

          III trimestras – kovo 23 d. – birželio 4 d.

          1-4 klasėse ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu iki gegužės 29 d.

          Nuo birželio 1 d. iki birželio 4 d. nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu vykdoma projektinė veikla, organizuojamos individualios ir/ar grupinės konsultacijos ugdymo spragoms likviduoti, konsultacijos su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.

PAGRINDINIS UGDYMAS

           5-10 klasėms ugdymo proceso pabaiga birželio 15 d.

           III trimestras – kovo 23 d. – birželio 15 d.

           5-10 klasėse ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu iki  birželio 5 d.

           Nuo birželio 8 d. iki birželio 15 d. nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu vykdoma projektinė veikla, organizuojamos individualios ir/ar grupinės konsultacijos ugdymo spragoms likviduoti, konsultacijos su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.

Pamokų laikas

1) 08:30 - 09:15

2) 09:25 - 10:10

3) 10:20 - 11:05

4) 11:15 - 12:00

5) 12:30 - 13:15

6) 13:25 - 14:10

7) 14:20 - 15:05

 

© 2020 Liubavo Juozo Montvilos mokykla. Visos teisės saugomos.